Czym jest karma ?

Z pewnością niejedna osoba choć raz zastanawiała się nad tym, czym jest karma. Karma to podstawowe i bardzo ważne pojęcie w buddyzmie, ponieważ dosłownie oznacza czyn lub działanie. W buddyzmie pod pojęciem karmy rozumie się przede wszystkim prawo przyczyny oraz skutku. Wykonując bowiem daną czynność, ma ona jakiś skutek, nie zawsze jest on jednak dobry. Buddyści bardzo głęboko wierzą w to, iż u podłoża każdego działania leży jakaś intencja. Może ona być zarówno korzystna, jak i szkodliwa. W jaki jednak prosty sposób można wytłumaczyć tzw. karmę? Nie jest to wcale takie skomplikowane, ponieważ jeśli dana osoba czyni dobro, to dobro późnej do niej wraca. Identycznie jest w przypadku złych czynów. Jeśli dana osoba np. źle komuś życzy, to powinna się spodziewać, iż w jej życiu z pewnością wydarzy się coś niedobrego. Z tego też względu warto pomagać innym, a także życzyć im jak najlepiej, ponieważ każdy dobry uczynek działa na korzyść, natomiast każdy zły uczynek może rodzić wiele nieprzyjemności.